0532 324 60 40

Kapat
(0) ürün
Sepetinizde hiç ürün yok.
Tüm Kategoriler
  Flitreler
  Tercihler
  Arama
  RSS

  Blog

  0 Su Kirliliği ve Çevreye Etkileri

  Su kirliliği, göl, nehir, okyanus, deniz ve yeraltı suları gibi su barındıran havzalarda görülen kirliliğe verilen genel addır. Her çeşit su kirliliği, kirliliğin bulunduğu havzanın çevresinde veya içinde yaşayan tüm canlılara zarar verir.Su kirliliği, içinde zararlı bileşenler barındıran atık suların, yeterli arıtım işleminden geçirilmeksizin havzalara boşaltılmasıyla meydana gelir.

  Su Nasıl Kirlenir?
  Üretim verimliliğini arttırmak için, tarımsal ilaçlar kullanılıyor. Bu kimyasallar yer altı sularına(akifer) karıştığında, suyun kirlenmesine neden olur. Otomobillerden salınan gazlar bulutları kirletir; ancak bu kirliliğin en büyük nedeni endüstriyel atıklardır.

   

  Su Kalitesinin Azalması Ve Barajlar
  Nehirlerin en temel amacı besin maddelerinin taşınmasıdır. Bu maddeler diğer su havzaları için hayati önem taşır, Ancak barajlar bunu kesintiye uğratır. Bekleyen su ısınır,hareket etmediği için oksijen kaybeder ve su kalitesinde büyük bir sıkıntı yaşanır. Nehirleri, ekosistemin damarları olarak tanımlayabiliriz.

  Su sisteminin bozulması, çeşitli hastalıkları beraberinde getirir. Tifo, kolera, virütik sarılığın kirli sularla taşındığı bilinmektedir. Çocuk felci, amipli dizanteri ve basili dizanteri de sularla yayılmaktadır. Sıtma, sarı humma gibi hastalıkların aktarılmasında sular dolaylı bir rol oynamaktadırlar. Nüfusun büyük merkezlerde aşırı yoğunlaşması ve içme sularına kanalizasyon sularının karışması insan sağlığını ciddi derecede etkilemektedir. Dünyadaki suyun sadece %3’ü tatlı sudur ve bunun çoğunluğu insanlar tarafından kirletilmiş durumdadır. Ortalama bir otomobilin üretimi için 350 ton su harcanıyor.1 mikroçip için 32 litre su harcanıyor. Bir varil petrol çıkarmak için 2-7 varil su harcanıyor.

  Suların kötü kullanımı ve ölçüsüz su harcamaları, su kıtlığına ve ekosistemin sürekliliğinin sağlanmasına olumsuz etki edebilir. Yer altı suları bilinçsiz ve aşırı kullanımından dolayı hızla tükenmektedir.


  Son zamanlarda Florida da yer altı sularının çekilmesinden dolayı yer yer göçükler meydana geliyor. Küresel ısınma sonucu olarak toprak sertleşmesi, suyun toprak tarafından emilmesine engel oluyor bu da döngünün işleyişine engel olur.

   

  Su Kirliliğinin Etkileri
  İnsanların yaşam kaynakları kirletip salgın hastalıklara sebep olabilir.
  Temizlik için kullandığımız su cildimizde zarar verir.
  Baş ağrısı ve dönmesine sebep olur.
  Dikkat dağınıklığı ve dikkatsizliğe sebep
  Sinir sistemini etkileyerek hissetmeyi azaltır
  İnsanların duyma ve konuşma yeteneklerini etkiler.
  Anlama ve düşünme zorluklarını beraberinde getirir.
  Uykusuzluk, migren, kalp krizi gibi belirtileri gösterir.