0532 324 60 40

Kapat
(0) ürün
Sepetinizde hiç ürün yok.
Tüm Kategoriler
  Flitreler
  Tercihler
  Arama

  Su Kaynaklarımızı Korumalıyız

   

   

  Su kirliliği göl, deniz, okyanus gibi su barındıran havzalarda görülen bir kirlilik çeşididir. Su kirliliğinin her çeşidi kirliliğin bulunduğu havzanın içinde ve çevresinde yaşayan hayvanlar için bir faktörüdür. Su kirliliği içinde zararlı maddelerin bulunduğu atık suların yeterli bir arıtmadan geçmeden havzalara bırakılmasıyla oluşmaktadır.

  Sularda olan kirli atıklar hem insan sağlığını hem de suda yaşayan hayvanların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Örneğin deterjan göllere karıştığında göllerdeki su yosunlarının ve bazı bitkilerin fazla büyümesine neden olmaktadır. Aşırı şekilde büyüyen bu bitkiler göldeki oksijeni hızla tüketmekte ve balık sayısında azalma olmaktadır. Bu durum birçok çeşitte hastalığa sebep olmaktadır.

  Bu hastalıklardan;

  Fenol Türevleri; mide kanaması, boğazda yanma, böbrek yetmezliği, dolaşım sisteminde bozukluğa yol açmaktadır.
  Amonyak; Yemek borusunda ve boğazda tahrişlere, kusmaya, mide ağrılarına neden olmaktadır.
  Kurşun; Beyin, karaciğer, böbrek, mide, bağırsak sistemi ve kemik iliği hastalıklarına neden olmaktadır.

   

  Su Kirliliğinin Nedenleri

  •   Kimyasal kirlilikler
  •   Biyolojik kirlilikler
  •   Çevre kirliliği
  •   Akarsuların kirletilmesi
  • Fabrikaların atıkları derelere bırakmaya başlaması
  •  Yerleşim alanlarındaki kirlilikler
  •   Hayvansal atıklar

  Su kirliliği küresel bir sorun olduğunun yanında birçok salgın hastalıklarının ve ölümlerin nedenidir. Günde 14 bin kişi su kirliliğinin doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olduğu hastalıktan yaşamını yitirmektedir. Günümüzde dünyada en çok su kirliliğine sahip ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir.

   Su Kirliliğinin Sonuçları

   Salgın hastalıklara neden olmaktadır

  Tarımsal faaliyetlerde kaliteyi azaltır                

  Hayvanların gelişimini yavaşlatır                   

  Ormanların, ağaçların büyümesine ve gelişmesine engel olur.

  Bütün bunlar sonuç olarak insanların ölümüne neden olur

  Su Kirliliğine Karşı Alınabilecek Önlemler

  1. Su kaynaklarının ekosistemlerinin yapısı, özellikleri ve davranışlarının incelenmesi gerekir.

  2. Su kirliliği konusunda yasal önlemler alınmalıdır.

  3. Suların kirlilik analizleri belli periyotlarla yapılmalıdır.

  4. Arıtma işleminden geçirmeden atıklarını sulara boşaltanlar bilinçlendirilmelidir.

  5. Su ortamının korunması içi, kanalizasyon, atık su arıtma tesisleri gibi altyapı yatırımlarına öncelik verilmeli ve mevcut arıtma tesislerinin kullanılması için gerekli önlemler alınmalıdır.

  6. Tarımsal amaçlı kimyasal gübre ve ilaç kullanımı konularında yurttaşlar gereği gibi eğitilerek, bilinçlendirilmelidir.

  7. Erozyonun olumsuz etkileri anlatılarak, erozyonla mücadeleye hız verilmelidir.

  8. Hayvan barınaklarının içme suyu kaynaklarına uzak alanlarda yapılmasına özen 
  gösterilmelidir.

  9. Deterjan tüketimi sınırlandırılmalıdır.

  10. Radyoaktivite içerdiği bilinen maddeler, sulara karıştırılmamalıdır.

  11. Sanayiciler, başta olmak üzere tüm yurttaşlara su kaynaklarının önemi kavratılarak korumalarının gerektiği bilinci aşılanmalıdır.

   

  Yorumunuzu bırakın